Presse

Pressemelding fra Bonnier Media

  1. november 2018

 

Bonnier Media AS avvikles

Et meget utfordrende mediemarked gjør at Bonnier Media AS ser seg nødt til å avvikle den norske virksomheten. Selskapets magasiner Costume, Tara og flere andre, vil fremover bli utgitt og produsert i samarbeid mellom danske Bonnier og noen av Bonnier Medias nøkkelmedarbeidere gjennom en forretningsavtale.

I alt 58 ansatte rammes av beslutningen. Avviklingen er planlagt å være gjennomført rundt årsskiftet.

– Dette er en veldig trist dag for alle i Bonnier Media. Vi har jobbet hardt og levert gode magasiner med høy kvalitet og tilhørende nettsteder gjennom krevende tider. Vi har den siste perioden jobbet intensivt for å finne alternative løsninger som kunne unngått dette utfallet. Dessverre var ikke det nok. Vi er nødt til å tenke annerledes på hvordan magasinene og nettstedene skal utgis, og jeg tror modellen vi har landet på vil sikre fortsatt gode produkter for lesere og annonsører. Samtidig er det ekstremt viktig for meg nå og støtte alle de ansatte som er rammet av denne beslutningen slik at det blir en ryddig prosess, sier administrerende direktør i Bonnier Media AS, Trond Juliussen, som selv rammes av beslutningen og slutter når selskapet er avviklet.

Magasinene Costume, Tara og Bo Bedre skal leve videre, men med en annen produksjonsmodell. Bonnier-konsernet inngår avtaler med flere medarbeidere som til nå har hatt hovedansvaret for de ulike områdene. Disse vil som redaktører for magasinene sikre en god miks av lokalt norsk innhold i tillegg til felles innhold produsert for de ulike landene titlene utgis i. Dermed sikres videre drift av merkevarene, annonsesalget og samarbeidet med influencerne. Modellen er allerede brukt av Bonnier i Norge for blant annet magasinene BoligPluss, I Form, Illustrert Vitenskap og Historie. Disse utgis av Bonnier Publications International, som Bonnier Media AS inngår i.

Bonnier har over flere år slitt med lønnsomheten i det norske markedet, primært på grunn av sviktende inntekter på magasinene. Det har ikke i tilstrekkelig grad lyktes selskapet å erstatte disse inntektene med digitale bruker- og annonseinntekter.

I 2018 vil Bonnier Media AS ha underskudd på driften, og prognosen for årene fremover tyder på enda større utfordringer. Etter å ha vurdert flere alternativer, har Bonnier derfor konkludert med at eneste løsning på lang sikt er en fundamental omlegging av annonsesalg- og produksjonsprosessen av de norske magasinene og tilhørende nettsteder.

– Innsatsen til de ansatte i Bonnier Media AS har vært formidabel, og jeg vil rette en stor takk til hver og én som har jobbet for oss. Dessverre har markedsutviklingen tvunget oss til å tenke i nye baner for at magasinene skal overleve, samt få bedre lønnsomhet på den digitale driften. Vi skal fortsette å lage våre merkevarer med samme høye kvalitet, sier Niels Jespersen, styreleder i Bonnier Media AS.

Bonnier Media AS er en del av Bonnier Publications International og inngår i Nordens største mediekonsern, Bonnier AB. Det norske datterselskapet, som i dag teller ca. 60 ansatte, har de siste 15 årene vært en ledende produsent av innhold innen attraktive nisjer, og gir blant annet ut magasinene Costume, Bo Bedre, Tara og BoligPluss. Selskapet har i tillegg åtte nettsteder, og samarbeider med noen av Norges største influencere.

For mer informasjon:

  • Niels Jespersen, styreleder for Bonnier Media, tlf. +45 20 72 40 72
  • Mail: [email protected]