Illustrert Vitenskap

Helt siden magasinets første utgivelse i 1984, har Illustrert Vitenskap vært Nordens største magasin om vitenskap, natur og teknologi. I dag gis magasinet ut i hele 21 land.

Illustrert Vitenskap tar for seg hele verdens ledende forskning innenfor alle grener av vitenskapen. Artiklene i hvert magasin blir produsert i nært samarbeid mellom redaksjonen og fagfolk innenfor de ulike fagområdene, og bildene kommer fra ledende internasjonale fotografer og bildebyråer.

Magasinet er kjent for sine unike illustrasjoner, som i klartekst forklarer komplekse problemstillinger som vanskelig kan forklares med ord.

Redaktør - Illustrert Vitenskap Lars Nygaard
Send mail